Wat kan het BOI-Platform

Het BOI-platform zorgt dat het totale proces end-to-end inzichtelijk wordt gemaakt, vanuit de strategische top tot aan het operationeel niveau. U krijgt de juiste business informatie gepresenteerd in een persoonsgebonden cockpit.


De effecten van uw strategische beslissingen worden inzichtelijk en stellen u in staat om de impact van de beslissing te controleren. Alle benodigde informatie komt in één waarheidsgetrouw beeld. Dit noemt Q-TC een SPOT: Single Point Of Truth. Eén waarheid op basis van alle beschikbare informatie uit uw organisatie. Dit zorgt voor een zuiver communicatiekanaal op elk bedrijfsniveau.

Het BOI-platform maakt het mogelijk om vanaf de top de regie te voeren over de operationele, tactische en strategische processen, waardoor er vanuit de business gemanaged kan worden. Het BOI-platform combineert historische-, real-time- en voorspellende-informatie, zo wordt uw organisatie proactief. Dit versnelt de realisatie van uw zakelijke doelstellingen met een top-down draagvlak van strategie tot aan de operatie.

  • Real-time top-down business overzicht.
  • Zakelijke doelstellingen met de benodigde KPI’s in één overzicht.
  • Proactief sturen.