Over Q-TC

Q-TC Nederland B.V. voorziet uw organisatie van een real-time inzicht en transparantie in de totale end-to-end keten vanuit een business perspectief.


De business consultants van Q-TC onderscheiden zich door de meest innovatieve en moderne oplossingen in te zetten voor klanten. Zij denken echt mee vanuit een business oplossing die zich vertaalt in één waarheidsgetrouw beeld. Q-TC heeft vele vooraanstaande organisaties ondersteund en verschillende implementaties al succesvol afgerond.

Organisaties worden dagelijks geconfronteerd met een continu veranderende omgeving. Klanten, leveranciers, medewerkers, eigenaren en aandeelhouders stellen steeds veranderende eisen aan uw organisatie. Dit resulteert vaak in het aanpassen van bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering. Het gevolg is dat bedrijfsprocessen en de inrichting van de verschillende informatiesystemen uiteenlopen. Dit zorgt dat het afstemmen van systeemfuncties op veranderende zakelijke doelstellingen bij veel organisaties een probleem is. Het spanningsveld dat ontstaat tussen wat de business vraagt van IT en wat IT levert aan de business is juist de plek waar Q-TC de verbindende rol op zich neemt.

Q-TC geeft organisaties inzicht in end-to-end bedrijfsprocessen met het Business Operational Intelligence (BOI) platform. Dit BOI-platform stelt organisaties in staat hun totale bedrijfsproces te besturen, te optimaliseren en biedt daarmee snelheid en flexibiliteit om direct op kritische situaties te anticiperen. Het BOI-platform zorgt voor snelle analyses, visualisaties en het verstrekken van de juiste real-time informatie op elk gewenst niveau. De combinatie van de Q-TC business consultants met de moderne kennis en aanpak van het BOI-platform zorgt voor een unieke totaaloplossing.

De Q-TC Servive

Het BOI-implementatieproces heeft verschillende fases:

– Er wordt gestart met een interactieve sessie waarin het end-to-end proces van uw organisatie vanuit een business perspectief wordt gemodelleerd. Een blue-print van uw organisatie, waarin de strategie, de processen en de belangrijke KPI’s worden bepaald en real-time in beeld worden gebracht.

– Vervolgens wordt er een Proof of Concept (PoC) gestart. Er wordt een afgebakende business case opgesteld met een duidelijke scope. Hierbij wordt in enkele weken de functionaliteit van het BOI-platform getoond en wordt de toegevoegde waarde bevestigd.

– Als de PoC succesvol is afgerond, wordt er gestart met de uitrol van een project. Er wordt een afgebakend projectplan opgesteld, waarin u als klant de scope bepaalt. Een volledige uitrol van het project kan in verschillende fases worden ingedeeld, waardoor u per fase de bereikte resultaten kan controleren. Nu zijn uw zakelijke doelstellingen in lijn met uw performance en dat in één real-time controle platform over uw totale business.

Q-TC staat voor betrokkenheid en inzet van onze kwaliteit. Q-TC stopt niet bij de oplevering van uw project. Wij blijven in contact met u als klant en ondersteunen daar waar nodig.