Consultancy

Het BOI-implementatieproces heeft verschillende fases:

– Er wordt gestart met een interactieve sessie waarin het end-to-end proces van uw organisatie vanuit een business perspectief wordt gemodelleerd. Een blue-print van uw organisatie, waarin de strategie, de processen en de belangrijke KPI’s worden bepaald en real-time in beeld worden gebracht.

– Vervolgens wordt er een Proof of Concept (PoC) gestart. Er wordt een afgebakende business case opgesteld met een duidelijke scope. Hierbij wordt in enkele weken de functionaliteit van het BOI-platform getoond en wordt de toegevoegde waarde bevestigd.

– Als de PoC succesvol is afgerond, wordt er gestart met de uitrol van een project. Er wordt een afgebakend projectplan opgesteld, waarin u als klant de scope bepaalt. Een volledige uitrol van het project kan in verschillende fases worden ingedeeld, waardoor u per fase de bereikte resultaten kan controleren. Nu zijn uw zakelijke doelstellingen in lijn met uw performance en dat in één real-time controle platform over uw totale business.

Q-TC staat voor betrokkenheid en inzet van onze kwaliteit. Q-TC stopt niet bij de oplevering van uw project. Wij blijven in contact met u als klant en ondersteunen daar waar nodig.