Anders dan traditionele oplossingen!

Q-TC constateert regelmatig dat (stuur)informatie binnen organisaties onvolledig, vervormd en niet relevant is. De meeste organisaties krijgen achteraf, alleen op silo gebaseerde, informatie. 


Deze informatie komt uit verschillende systemen en vele rapportages. Denk aan maand- en kwartaalrapportages. Dit soort informatie is reactief en zorgt ervoor dat u niet adequaat kunt reageren. Bij traditionele oplossingen wordt informatie per afdelingsniveau gepresenteerd in dashboards. Deze informatie wordt vaak nergens samengebracht of gecombineerd. Hierdoor wordt er niet gestuurd op het totale proces, maar op silo niveau. Dit is waar het BOI-platform zich onderscheidt. Het BOI-platform zorgt dat er geaggregeerde stuurinformatie ontstaat door alle informatiebronnen en applicaties te combineren, om zo inzicht te krijgen in het totale end-to-end proces.

Traditionele oplossingen maken het mogelijk om rapportages te genereren vanuit reeds beschikbare informatie en data. Alle beschikbare informatie en data. Maar is al deze beschikbare informatie relevant voor uw zakelijke doelstellingen? Dit is precies waar het BOI-platform zich onderscheidt. U wil als business eigenaar bepalen welke inzichten u nodig heeft die aansluiten op uw zakelijke doelstellingen. Het BOI-platform wordt daarom vanuit een business perspectief ingericht. Door eerst de business behoefte in kaart te brengen en dan de relevante data te koppelen, ontstaat er real-time stuurinformatie, die u in staat stelt om betere en vooral snellere beslissingen te nemen.

  • Waar wil u echt op sturen vanuit een business perspectief?
  • Alleen relevantie informatie en data wordt gekoppeld.
  • Eerst de business behoefte in kaart brengen.